Kockice

Krivični postupci

Iskustvo u radu sa finansijskim konsultantima, računovođama i poreskim savetnicima bitno je unapredilo našu kompetenciju za postupanje u krivičnim postupcima koji su u vezi sa krivičnim delima u privredi.

Razumevanje suštine poslovnih transakcija, njihovih poreskih implikacija, načina funkcionisanja privrednih društava i položaja zakonskih zastupnika, kao i poslovne dinamike povezanih društava koja čine poslovnu grupu, zajedno sa iskustvom u zastupanju u krivičnim postupcima, omogućava nam da gradimo utemeljenu i efikasnu strategiju odbrane naših klijenata.

Naše dosadašnje iskustvo obuhvata postupanje u krivičnim postupcima koji su se vodili zbog krivičnih dela poreske utaje, zloupotrebe položaja službenog lica, zloupotrebe položaja odgovornog lica, pranja novca, prevare u privrednom poslovanju, oštećenja poverilaca, prouzrokovanje stečaja, zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom i drugim krivičnim postupcima.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.