Vesti

Kockice

O odgovornosti

Koristimo svaku priliku da naglasimo nužnost društveno odgovornog ponašanja. Dobrobit društva mora biti konačni rezultat bilo koje pojedinačne koristi, bilo da se radi o ličnoj koristi pojedinca ili koristi koju ostvaruju različite društvene organizacije, pre svih one koje se bave lukrativnim delatnostima. Svako pojedinačno ostvarenje dobija svoj puni smisao jedino ukoliko doprinosi unapređenju društva u kojem se dešava.

Očuvanje i unapređenje životne sredine, nepristajanje na koruptivna i druga društveno štetna ponašanja, odgovorna upotreba tehnologije, uvažavanje različitosti, kao i delanje usmereno na postizanje potpune inkluzije društveno ugroženih grupa ─ sve to predstavlja kamen temeljac pravednog i savremenog društva kojem težimo.

Advokatska kancelarija Milovanović u svom radu se drži ovih principa i nastoji da, u okvirima svojih mogućnosti, doprinese ostvarenju ovakvih ciljeva. 

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.