Kockice

Ugovori

Advokatska kancelarija Milovanović pruža usluge klijentima koji posluju u različitim privrednim granama i poslovnim oblastima i poseduje značajno iskustvo u radu na brojnim i raznovrsnim ugovorima u privredi, kako u smislu njihove izrade, odnosno njihovog pregovaranja, tako i prilikom njihovog prilagođavanja potrebama klijenata. Neki od ugovora kojima smo se bavili su:

 • ugovor o distribuciji;
 • ugovor o pružanju usluga;
 • ugovor o franšizi;
 • ugovor o delu;
 • ugovor o licenci;
 • ugovor o poverljivosti podataka;
 • ugovor o obradi podataka;
 • ugovor o građenju;
 • ugovor o kupoprodaji nepokretnosti;
 • ugovor o zakupu nepokretnosti;
 • ugovor o prodaji sa zakupom nepokretnosti;
 • ugovor o kupoprodaji opreme;
 • ugovor o zakupu opreme;
 • ugovor o zakupu proizvodnih kapaciteta;
 • ugovor o uslužnoj proizvodnji;
 • ugovor o oplemenjivanju proizvoda;
 • ugovor o sponzorstvu;
 • ugovor o marketingu;
 • okvirni ugovor o kreditu;
 • ugovor o kreditu;
 • ugovor o bankarskoj garanciji;
 • ugovor o otvaranju i vođenju računa posebne namene;
 • ugovor o finansijskom lizingu;
 • ugovor o jemstvu;
 • ugovor o kupoprodaji udela u privrednom društvu;
 • ugovor članova društva;
 • ugovor o radu;
 • ugovor o pravima i obavezama direktora;
 • ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i dr.  

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.