Vesti

Kockice

O uglovima

Advokatska kancelarija Milovanović sarađivala je tokom svog gotovo dvodecenijskog postojanja sa brojnim konsultantima na prevazilaženju raznovrsnih poslovnih izazova sa kojima su se suočavali naši klijenti a koji su se ticali ne samo pravnih već i poreskih, računovodstvenih, finansijskih, organizacionih i HR aspekata poslovanja. 

Savladavanje ovakvih izazova zahtevalo je istovremeno sagledavanje različitih uglova poslovanja, odnosno njihovo povezano, uzročno-posledično tumačenje, kako bi se usaglasili sveobuhvatni poslovni interesi klijenata i eliminisali ili sveli na najmanju moguću meru svi utvrđeni rizici.

U takvim slučajevima neophodno je voditi računa o povezanosti pravne ekspertize sa ekspertizama drugih konsultanata i savetovati klijente na sveobuhvatan način. Učešće u radu multidisciplinarnih konsultantskih timova omogućilo je da izazove sa kojima se suočavaju naši klijenti sagledamo iz različitih uglova, kao i da usvojimo osnovne principe analize i komunikacije koje drugi konsultanti koriste u svom radu.  

Naposletku, ovakvo iskustvo zalog je naše efikasne saradnje kako sa zaposlenima naših klijenata koji predstavljaju njihove interne resurse, tako i sa njihovim eksternim konsultantima – saradnje u kojoj su „šumovi u komunikaciji“ između različitih zainteresovanih strana i pružaoca usluga svedeni na minimum, a mogućnost njihovog sinergijskog delovanja značajno uvećana.   

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.