Kockice

Zastupanje u sporovima

Prilikom zastupanja klijenata u sporovima usmereni smo na postizanje maksimalne efikasnosti u postupanju, nastojeći, s jedne strane, da postupak oslobodimo suvišnih analiza i obrazloženja, te da fokus naše aktivnosti usmerimo na činjenice i okolnosti presudne za odbranu pozicije naših klijenata, i, s druge strane, trudeći se da težište rasprave efikasno pozicioniramo u zoni odlučivanja. Drugim rečima, insistiramo da ekstenzivnost argumentovanja bude u funkciji stvarne potrebe slučaja tako što u svakom momentu vodimo računa o racionalnom korišćenju resursa naših klijenata i krajnjem ishodu postupka.

Posebnu pažnju posvećujemo detaljnoj analizi dokaznih činjenica i njihovom sistematičnom izvođenju u postupku, kao i pažljivoj analizi nalaza veštaka i njihovom efikasnom korišćenju u postupku.     

Naše iskustvo u zastupanju obuhvata postupke naknade štete, naplate potraživanja, povrede žigova i utvrđivanja postojanja raznovrsnih prava naših klijenata. Klijente smo zastupali iz pozicije kako tuženog, tako i tužioca u svim fazama sudskog postupka.

 

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.