Kockice

Korporativne transakcije

Savetovali smo klijente počevši od faze pripremanja privrednog društva za prodaju (kada smo bili angažovani od strane prodavaca), odnosno od faze pravnog ispitivanja privrednog društva koje se želi kupiti (kada smo bili angažovani od strane kupaca), pa sve do ispunjenja odložnih uslova iz transakcionog ugovora, tj. do momenta samog prenosa vlasništva na udelu u privrednom društvu. Naše iskustvo obuhvata pregovore o pravnim uslovima transakcije, kao i izradu celokupne transakcione dokumentacije, čije jezgro predstavlja sam transakcioni ugovor. Prilikom kompleksnih transakcija sačinjavali smo ugovore članova društva uređujući njihove buduće odnose nastale kao rezultat kupoprodaje društva, odnosno uređujući način budućeg funkcionisanja privrednog društva i upravljačke odnose unutar njega.

Na transakcijama smo redovno sarađivali sa drugim timovima konsultanta koji su savetovali kupce i prodavce u vezi sa finansijskim, poreskim, organizacionim, tehničkim i HR aspektima transakcije. Zahvaljujući takvom iskustvu posedujemo kompetenciju sveobuhvatnog razumevanja transakcija, odnosno razumevanja povezanosti i uslovljenosti pravnih sa ostalim aspektima kupoprodaje privrednih društava. 

Uzimajući u obzir naše iskustvo u kupoprodajnim transakcijama, kao i činjenicu da jedan broj transakcija zahteva angažovanje većih timova, u ovoj oblasti možemo doprineti rešavanju specifičnih izazova transakcije, možemo, takođe, biti angažovani na nekom njenom pojedinačnom segmentu ili angažovani u svojstvu „tihog savetnika“ čija bi uloga bila obezbeđivanje dodatnog stepena sigurnosti kupca ili prodavca tokom transakcije. Prilikom transakcija manjeg obima naše angažovanje može biti sveobuhvatno. 

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.