Kockice

Zaštita podataka

Po donošenju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) koji je usledio kao rezultat usaglašavanja regulative Republike Srbije sa evropskom regulativom, pojavila se potreba da se klijentima u Srbiji, posebno onim privrednim društvima koja su deo poslovnih grupacija sa sedištem u nekoj od zemalja EU, a po prirodi svog poslovanja rukuju sa brojnim podacima o ličnosti i/ili obrađuju takve podatke, pomogne u usaglašavanju svog poslovanja, odnosno svojih poslovnih procesa i politika sa zahtevima tada nove regulative. Reagujući na takve potrebe klijenata, usmerili smo se na ovu oblast i savetovali brojne klijente u vezi sa primenom nove regulative.

Neke od najvećih banaka u Srbiji, najveća naftna kompanija, kao i najveći telekomunikacioni operater bili su angažovali nas da im pomognemo u usklađivanju njihovog poslovanja, odnosno njihovih internih akata i drugih dokumenata sa zahtevima ZZPL, ali i sa zahtevima koje je nametao sam GDPR. Naše angažovanje obuhvatalo je analizu njihove relevantne dokumentacije, odnosno internih akata i drugih dokumenata, kao i analizu svih procesa za koje smo prethodno utvrdili da uključuju rukovanje i/ili obradu podataka o ličnosti. Na osnovu sprovedenih analiza, sačinjavali smo izveštaje o usklađenosti poslovanja klijenata sa zahtevima ZZPL i GDPR koji su, kao svoj sastavni deo, sadržali i akcione planove za otklanjanje uočenih odstupanja. U sledećoj fazi pomagali smo klijentima u otklanjanju uočenih nedostataka sprovođenjem akcionih planova iz naših izveštaja: menjali smo postojeće interne akte i druge dokumente kako bi ih prilagodili zahtevima tada nove regulative, odnosno izrađivali potpuno nove kada je postojala potreba.

Stečeno iskustvo omogućava nam da pružamo svakodnevno, kontinuirano savetovanje u vezi sa pitanjima iz domena zaštite podataka o ličnosti.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.