Oblasti rada

Advokatska kancelarija Milovanović pružala je savetodavnu pravnu pomoć klijentima u vezi sa brojnim i raznovrsnim pitanjima iz oblasti korporativnog i privrednog prava, uključujući i pitanja iz oblasti korporativnog upravljanja, u svim fazama „životnog ciklusa“  privrednih društava.

Tokom svog dugogodišnjeg iskustva pružali smo savetodavnu podršku klijentima u procesima sticanja ili prodaje udela u privrednim društvima, imovine privrednih društava, uključujući i raspolaganja različitim pravima koja pripadaju privrednom društvu. Posedujemo i iskustvo savetovanja u zajedničkim poslovnim poduhvatima.

Naše iskustvo obuhvata podršku klijentima u procesu pregovaranja o pravnim aspektima brojnih i raznovrsnih ugovora u privredi, odnosno izradu, analizu i izmenu ugovora prema potrebama klijenata i uslovima konkretnog pravnog posla.

Tokom svog dosadašnjeg rada savetovali smo banke prilikom raspolaganja portfolijima potraživanja čija naplata je problematična, Agenciju za osiguranje depozita prilikom raspolaganja portfolijima potraživanja banaka u stečaju, kao i banku prilikom raspolaganja portfoliom potraživanja koja se uredno naplaćuju.

Tokom svog rada savetovali smo klijente o regulatornim zahtevima prilikom njihovog ulaska na tržište Republike Srbije, analizirali usklađenost poslovanja klijenata koji su već bili prisutni na tržištu i savetovali ih u slučajevima restrukturiranja njihovih poslovnih modela.

Posedujemo iskustvo  savetovanja poslodavaca iz različitih privrednih oblasti i poslovnih delatnosti, kako onih koji zahtevaju visoke kvalifikacije, specifična znanja i veštine svojih zaposlenih, tako i poslodavaca čije su delatnosti radno intenzivne, sa velikim brojem zaposlenih u proizvodnji.

Nakon što je pitanje zaštite podataka o ličnosti aktuelizovano donošenjem Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti na nivou EU, odnosno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji, pomogli smo brojnim klijentima da usklade svoje poslovanje sa novim regulatornim zahtevima.

Naša polazna tačka u zastupanju klijenata zasniva se na pravovremenoj i potpunoj analizi raspoloživih pravnih i činjeničnih okolnosti slučaja, kao i na otvorenom i transparentnom sagledavanju mogućih ishoda postupka.      

Naš pristup podrazumeva primenu znanja i iskustava stečenih tokom dugogodišnje saradnje sa ekspertima iz oblasti finansija, računovodstva i poreza, a na koja se oslanjamo prilikom postupanja u krivičnim postupcima u vezi sa krivičnim delima u privredi.

Uzimajući u obzir bogato iskustvo pravnog savetovanja koje smo stekli tokom svog dugogodišnjeg rada sa jedne strane, odnosno potrebu direktora privrednih društava da na dnevnoj osnovi odlučuju o različitim pravnim pitanjima sa druge strane, verujemo da možemo značajno doprineti efikasnosti odlučivanja u takvim situacijama.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.