Kockice

Savetovanje direktora

Tokom dosadašnjeg rada naše angažovanje je često predstavljalo saradnju sa direktorima koji u svojim privrednim društvima nisu bili neposredno nadležni za pravne poslove. Sarađivali smo sa glavnim izvršnim direktorima, finansijskim direktorima i direktorima drugih sektora u čiju nadležnost nisu spadali pravni poslovi i pružali im pravnu podršku u razrešavanju različitih poreskih, finansijskih, računovodstvenih i revizorskih dilema, kao i podršku po isključivo pravnim pitanjima a za koja su pomenuti direktori bili zainteresovani.

Takvo iskustvo značajno je doprinelo našem boljem razumevanju poslovnih potreba direktora koji u svom radu nisu usko vezani za pravnu problematiku, zapravo boljem razumevanju odnosa njihovih poslovnih ciljeva i razloga, kao i pravnog okvira u kojem se ti ciljevi ostvaruju. Drugim rečima, unapredili smo svoju kompetenciju da relevantni pravni okvir, odnosno zakone i druge propise veoma podrobno tumačimo, sagledavši pri tome sve mogućnosti za ostvarenje određenih poslovnih ciljeva.

Ovakvo pravno savetovanje direktora svakako doprinosi zakonitom poslovanju privrednog društva, pa samim tim otklanja pravne rizike na strani odgovornih lica u privrednom društvu, odnosno pravne rizike kojima su izloženi direktori, a koji mogu biti manje vidljivi ili čak skriveni za pravne laike.

Ova usluga je namenjena da pomogne direktorima u donošenju odluka zasnovanih na sveobuhvatnom sagledavanju činjenica i okolnosti, odnosno da im pomogne u strateškom rešavanju složenih poslovnih izazova.

Uslugu savetovanja direktora možemo pružiti putem tzv. „help desk“ savetovanja, što podrazumeva našu obavezu da u slučaju manje kompleksnih pravnih pitanja naše odgovore dostavimo u kratkom vremenskom periodu, ali to može biti i bilo koji drugi modalitet saradnje o kojem postignemo dogovor.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.