Vesti

Kockice

O kancelariji

Advokatska kancelarija Milovanović osnovana je 2007. godine. Neposredno po osnivanju započeli smo ekskluzivnu saradnju sa renomiranom međunarodnom revizorskom i konsultantskom kućom PricewaterhouseCoopers („PwC“). Ekskluzivnost u saradnji sa PwC trajala je sve do 2022. godine.

Tokom svog sada već bezmalo dvodecenijskog postojanja pružali smo usluge klijentima PwC-a, privrednim društvima i preduzetnicima, multinacionalnim i domaćim kompanijama iz različitih privrednih oblasti i poslovnih sektora, u različitim fazama njihovog poslovanja, kao i prilikom realizacije brojnih projekata. Usluge su obuhvatale savetovanje klijenata u pravnim oblastima i poslovima kao što su:

 • savetovanje u oblastima korporativnog i privrednog prava;
 • savetovanje prilikom prenosa vlasništva na privrednim društvima;
 • savetovanje prilikom statusnih promena, stečajeva i likvidacije privrednih društava;
 • savetovanje u oblasti imovinskih prava, uključujući prava vezana za intelektualnu svojinu i nepokretnosti;
 • izrada raznovrsnih ugovora u privredi i savetovanje u vezi sa njihovim tumačenjem i primenom;
 • pravno savetovanje u vezi sa strukturiranjem modela poslovanja;
 • savetovanje u vezi sa regulatornim aspektima poslovanja;
 • savetovanje u vezi sa raspolaganjem portfolijima potraživanja u pogledu kojih postoji neizvesnost naplate, kao i u vezi sa raspolaganjem portfolijima potraživanja koja se redovno naplaćuju;
 • savetovanje u oblasti radnog prava;
 • savetovanje u oblasti zaštite podataka;
 • zastupanje u postupcima pred organima uprave i sudovima.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.