Kockice

Raspolaganje portfolijima

U svom dosadašnjem radu savetovali smo klijente u vezi sa raspolaganjem portfolijima potraživanja čija je naplata otežana, što je podrazumevalo ispitivanje pravne valjanosti potraživanja koja su predmet raspolaganja, ispitivanje mogućnosti njihovog ustupanja i pravne valjanosti pripadajućih sredstava obezbeđenja. Naše angažovanje obuhvatalo je pregovore o pravnim uslovima transakcije, kao i izradu celokupne transakcione dokumentacije čiju osnovu predstavlja ugovor o kupoprodaji portfolija potraživanja.

U okviru ovih usluga savetovali smo poslujuće banke, kao i Agenciju za osiguranje depozita i Ministarstvo finansija Republike Srbije prilikom raspolaganja portfolijima potraživanja banaka u stečaju. Nominalna vrednost jednog od portfolija banaka u stečaju iznosila je 1.8 milijarde evra.

Osim toga, posedujemo iskustvo pružanja savetodavne pomoći banci prilikom raspolaganja portfoliom potraživanja čija naplata nije bila problematična, odnosno portfolija potraživanja koje je banka uredno naplaćivala u okviru svog redovnog poslovanja.

U svim navedenim situacijama naša usluga je obuhvatala sve faze ovih transakcija, uključujući i savetovanje prilikom pregovaranja i izradu celokupne transakcione dokumentacije.

Ustupanje portfolija potraživanja banaka u stečaju, kao i portfolija potraživanja čija naplata nije bila problematična, predstavljali su u tom momentu, jedinstvene primere takvih transakcija na tržištu.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.