Vesti

NAJAVA ULASKA SRBIJE U SEPA (SINGLE EURO PAYMENT AREA)

Objavljeno:

Ulazak u SEPA trebalo bi da građanima, privrednim društvima i institucijama omogući da plaćanja u zemljama koje pripadaju SEPA, bez obzira na formu, instrumente, tehniku obrade, brojnost transakcija i slično, vrše brzo, jednostavno i sigurno, kao da se radi o domicilnim plaćanjima. Bezgotovinska plaćanja preko računa zaduženja (debitni) ili računa odobrenja (kreditni), trebalo bi da se odvijaju na pojednostavljen, usklađen, siguran i transparentan način.

SEPA donosi jednostavnost u obavljanju plaćanja, kao i uštedu troškova i efikasnost u doznačavanju novca. Dakle, plaćanja će biti jednostavnija, jeftinija i brža. Sve ove pogodnosti trebalo bi da osete svi učesnici ciklusa plaćanja, počevši od potrošača, preko trgovaca, privrednih društava, pa sve do banaka.

Studenti na školovanju u inostranstvu, građani koji privremeno rade u inostranstvu, diplomatske misije i strana predstavništva neće u buduće morati da imaju različite račune kod kuće i u inostranstvu.

Ulazak u SEPA bi trebalo da omogući trgovcima da ugovore naplatu kartice samo sa jednom institucijom, te da ta institucija procesira sva plaćanja, bez obzira na to ko je izdavalac kartice i iz koje zemlje potiče. Time bi se smanjili troškovi trgovaca i ubrzala obrada svih transakcija na bazi kartica.

U pogledu privrednih društava, ulazak u SEPA pre svega bi trebalo da donese značajno uprošćavanje načina i mehanizama upravljanja sopstvenim plaćanjima sa mogućnošću potpunog uvida u tokove transakcija, jer će se svi domaći i inostrani prilivi i odlivi u evrima realizovati sa jednog mesta i u istom formatu.

Dosad je bilo uobičajeno da privredno društvo kod svoje poslovne banke otvori jedan račun za domicilna plaćanja, a drugi za plaćanja prema inostranstvu. Ako privredno društvo ima poslovno prisustvo u inostranstvu onda je ono mora da otvori i treći bankovni račun u zemlji u kojoj ima poslovno prisustvo. Ulaskom u SEPA, za sve ove transakcije biće dovoljan samo jedan račun.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.