Predrag Milovanović

Vesti

Kockice

Predrag Milovanović

Predrag Milovanović se specijalizovao u oblastima korporativnog i privrednog, obligacionog, imovinskog i radnog prava. Tokom svog dugogodišnjeg iskustva savetovao je klijente po pitanjima osnivanja, statusnih promena, stečaja i likvidacija privrednih društava, imovine privrednih društava, korporativnog upravljanja, sticanja i raspolaganja udelima u privrednim društvima, kao i po pitanjima raspolaganja portfolijima potraživanja kako aktivnih poslovnih banaka, tako i banaka u stečaju. Predvodio je timove advokata na različitim projektima koji su uključivali sveobuhvatne analize regulatornih uslova poslovanja u različitim privrednim oblastima. Poseduje takođe i iskustvo u pružanju pravne podrške u pogledu poreskog, strateškog i organizacionog strukturiranja i restrukturiranja modela poslovanja klijenata, kao i iskustvo pregovaranja i izrade raznovrsnih ugovora u privredi.

Predragu je, takođe, bio poveren izbor drugih advokata, odnosno formiranje advokatskih timova sa kojima je PwC, pored advokatske kancelarije Milovanović, sarađivao na brojnim projektima gde je bio zadužen za rukovođenje izabranim advokatima, odnosno timovima advokata, uključujući i kontrolu kvaliteta njihovog rada. U okviru ove aktivnosti selektovao je preko 20 advokata koje je PwC direktno angažovao, a kojima je on rukovodio kao deo menadžerskog tima PwC-a.  

Svoju kompetenciju u sferi pravne ekspertize kontinuirano je usavršavao i dopunjavao različitim znanjima i veštinama. Tokom saradnje sa PwC prošao je brojne obuke i usavršavanja od kojih su najznačajnija: M&A Akademija, M&A – finansiranje transakcije, mini MBA, veštine pregovaranja, upravljanje projektima, vođenje menadžera u postizanju poslovnih ciljeva.

U okviru svojih pro bono aktivnosti obavljao je funkciju predsednika nadzornih odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, Pozorišta na Terazijama i Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, trudeći se da svojim angažovanjem doprinese radu ovih značajnih ustanova kulture. 

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.