Stojan Đorđević

Vesti

Kockice

Stojan Đorđević

Advokat

Stojan Đorđević poseduje desetogodišnje iskustvo u advokaturi. U svom dosadašnjem radu bavio se prvenstveno zastupanjima klijenata, fizičkih i pravnih lica, u sporovima pred privrednim sudovima i krivičnim postupcima. Poseduje veliko iskustvo postupanja u krivičnim postupcima u vezi sa krivičnim delima poreske utaje, zloupotrebe položaja službenog lica, zloupotrebe položaja odgovornog lica, pranja novca, prevare u privrednom poslovanju, oštećenja poverilaca, prouzrokovanje stečaja, zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom i drugim krivičnim postupcima.

Osim navedenog, zastupao je klijente u postupcima naknade štete, naplate potraživanja, povrede žigova i drugim postupcima zaštite raznovrsnih interesa klijenata.       

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.